Condiții de călătorie în Rep. Moldova

Ministerul Afacerelor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova (MAEIE) recomandă insistent să evitaţi călătoriile în Republica Moldova în perioada pandemiei de COVID-19 şi să evaluaţi cu atenţie riscurile unei astfel de călătorii. La fel atenţionează că majoritatea statelor aplică măsuri restrictive de călătorie, manifestate prin interzicerea intrării dar și ieșirii din anumite zone, închiderea unor puncte de trecere a frontierei sau instituirea unei perioade obligatorii de carantină. Astfel, călătoria Dumneavoastră ar putea fi afectată de restricțiile impuse de statele de tranzit și pot constitui un factor adiţional de propagare a infecției cu COVID-19, punând astfel în pericol siguranța celor de acasă.

RESTRICȚII DE INTRARE PE TERITORIUL NAȚIONAL

Începând cu 27 decembrie 2021 au intrat în vigoare noile condiții de intrare în Republica Moldova.  Ministerul Sănătății va stabili în funcție de nivelul de incidență cumulativă pentru fiecare țară, lista statelor cu risc epidemiologie sporit de transmitere a infecției COVID-19 (zona roșie). Lista țărilor incluse în zona roșie va fi actualizată o dată la 7 zile, în ziua de vineri, și va intra în vigoare în ziua de luni a săptămânii următoare.

Pentru persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova și s-au aflat în ultimele 14 zile în una sau mai multe țări din zona roșie, inclusiv cele care au tranzitat țări din zona roșie, se instituie obligativitatea prezentării rezultatului negativ al testului PCR COVID-19, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport în comun, sau înaintea intrării pe teritoriul Republicii Moldova, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport propriu, indiferent de statutul vaccinal. Confirmarea trebuie să fie prezentată în una dintre limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă.

Traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova se permite fără restricții pentru persoanele care nu s-au aflat și nu au tranzitat în ultimele 14 zile țări incluse în zona roșie, cu prezentarea unuia dintre următoarele documente:

  • certificatul de vaccinare împotriva virusului SARSCoV-2 cu schema completă de vaccinare; dovada imunizării este valabilă dacă au trecut cel puțin 14 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare; certificatul trebuie să fie prezentat în una dintre limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă;
  • rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARSCoV-2 efectuat cu cel mult 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport în comun, sau înaintea intrării pe teritoriul Republicii Moldova, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport propriu; confirmarea trebuie să fie prezentată în una dintre limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă;
  • concluzia medicală confirmativă în cazul persoanelor care au trecut prin boală în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi (6 luni) sau un act confirmativ de prezență a anticorpilor anti-COVID-19, în una dintre limbile română, engleză, franceza, germană, italiană sau rusă; actul confirmativ este valabil pe durata perioadei de 90 de zile de la data efectuării investigației.

! Persoanele care nu întrunesc condițiile menționate sunt obligate să respecte regimul de carantină pentru o durată de 14 zile. Persoanele respective vor completa, în mod obligatoriu, fișa epidemiologică electronică (accesând https://fisa-covid.gov.md/) și vor respecta regimul de carantină pentru 14 zile la adresa declarată. În cazul minorilor până la 14 ani, fișa epidemiologică este completată de reprezentantul legal sau de însoțitor. Regimul de carantină poate fi întrerupt după a 7-a zi dacă se efectuează un test PCR COVID-19 sau test rapid de diagnostic Ag SARS CoV-2, iar rezultatul acestuia este negativ prin act confirmat.

MĂSURI PE PLAN INTERN:

  • Este obligatorie păstrarea distanței sociale de 1,5 metri în spațiile publice;
  • Este obligatorie purtarea măștilor de protecție în transportul public, spațiile comerciale și spații publice închise, în situația în care nu poate fi respectată distanța socială/fizică. Masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul.
  • Numărul de persoane în transportul feroviar și rutier în trafic raional și interraional– proporțional este limitat numărului de scaune disponibile în mijlocul de transport, iar pentru transportul rutier în trafic urban în limita a 60% din capacitatea de îmbarcare;