Condiții de călătorie în Rep. Moldova

Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică (CNESP) a prelungit, până la data de 15 septembrie curent, STARE DE URGENȚĂ în SĂNĂTATE PUBLICĂ  din cauza pandemiei de COVID-19, cu posibilitatea de prelungire a termenului respectiv, în funcție de evoluția situației epidemiologice la nivel național.

Ministerul Afacerelor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova (MAEIE) recomandă insistent să evitaţi călătoriile în Republica Moldova în perioada pandemiei de COVID-19 şi să evaluaţi cu atenţie riscurile unei astfel de călătorii. La fel atenţionează că majoritatea statelor aplică măsuri restrictive de călătorie, manifestate prin interzicerea intrării dar și ieșirii din anumite zone, închiderea unor puncte de trecere a frontierei sau instituirea unei perioade obligatorii de carantină. Astfel, călătoria Dumneavoastră ar putea fi afectată de restricțiile impuse de statele de tranzit și pot constitui un factor adiţional de propagare a infecției cu COVID-19, punând astfel în pericol siguranța celor de acasă.

RESTRICȚII DE INTRARE PE TERITORIUL NAȚIONA

Începând cu 01.09.2020 se permite intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor care vin din ţările clasificate ca zonă verde.

Au fost reluate activitățile de transport feroviar și rutier de persoane în trafic internațional cu respectarea strictă a următoarelor măsuri de prevenire și control a infecției COVID–19:

–        asigurarea protecției personalului care efectuează cursele de transport, prin: echipament de protecție (măști, mănuși); dezinfectanți; triajul zilnic la începutul turei de lucru al personalului angajat;

–        ajustarea orarului de călătorie și a numărului de unități de transport pentru evitarea aglomerărilor de persoane;

–        automonitorizarea stării de sănătate a personalului pe parcursul zilei de muncă, cu informarea angajatorului;

–        limitarea numărului de persoane în transportul feroviar și rutier în trafic internațional, proporțional numărului de scaune disponibile în mijlocul de transport;

–        purtarea obligatorie a măștilor de protecție de către pasageri;

–        verificarea de către operatorii de transport a temperaturii pasagerilor la îmbarcarea la cursele de transport rutier sau feroviar de persoane în trafic internațional, care nu trebuie să depășească 37 grade Celsius;

–        dezinfectarea suprafețelor din salon și verificarea temperaturii pasagerilor în cadrul operațiunii de transport rutier de persoane, inclusiv după fiecare tură/cursă efectuată, la stația terminus.

EXCEPȚII ȘI PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL:

 • Pot tranzita Republica Moldova:
 • membri de familie ai cetățenilor Republicii Moldova;
 • persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autorități;
 • persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent;
 • membri ai misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizațiilor/misiunilor internaționale, precum şi membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
 • pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare. Itinerarul tranzitării va fi stabilit de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră.
 • lucrătorii transfrontalieri.
 • Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica
  Moldova şi vin din ţările clasificate ca zonă verde, nu vor completa Fişa epidemiologică
  şi nu vor fi obligaţi de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile.
 • Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica
  Moldova, şi vin, direct sau în tranzit, din ţări clasificate ca zonă roşie, vor completa, în
  mod obligatoriu fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria
  răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în locurile
  determinate.
 • Conducătorii auto și personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor, echipajele aeronavelor/navelor și brigăzile garniturilor de tren, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecție respiratorie sau stare febrilă, nu sunt obligați să respecte regimul de autoizolare o perioada de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate.

MĂSURI PE PLAN INTERN:

 • Este obligatorie păstrarea distanței sociale de 1,5 metri în spațiile publice;
 • Este obligatorie purtarea măștilor de protecție în transportul public, spațiile comerciale și spații publice închise, în situația în care nu poate fi respectată distanța socială/fizică. Masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul.
 • Numărul de persoane în transportul feroviar și rutier în trafic raional și interraional– proporțional este limitat numărului de scaune disponibile in mijlocul de transport, iar pentru transportul rutier în trafic urban în limita a 60% din capacitatea de îmbarcare;
 • Rămâne interzis, până la 15 septembrie, accesul în locurile publice (parcuri, plaje, păduri) în grupuri mai mari de 3 persoane;
 • Rămâne suspendat accesul în zonele sportive și de agrement, precum și organizarea competițiilor/ evenimentelor cultural-sportive.
 • Rămâne interzisă până la 15 septembrie circulația persoanelor de peste 63 de ani în spațiile publice fără necesitate stringentă.
 • Este interzisă până la 15 septembrie părăsirea teritoriului Republicii Moldova pentru persoanele aflate în regim de autoizolare la domiciliu.
 • Rămân închise bazinele de înot, sălile de fitness, centrele sportive, teatrele, cinematografele, sălile de concerte, muzeele și alte instituții culturale.
 • Este permisă organizarea întrunirilor publice, cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică și cu întocmirea obligatorie de către organizatori a listei de evidență epidemiologică a evenimentului, după modelul (nume, prenume, IDNP, număr de telefon, adresă email, adresă de domiciliu), cu excepția spațiilor care sunt în adiacentul instituțiilor publice, de învățământ, spitalelor sau altor locuri cu risc sporit de infecție.